ЗАГАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ  КОНСУЛЬТАЦІЙ

Загальні показання для проведення клінічного телеконсультування:

– Екстрені клінічні випадки, критичні стани, оперативна оцінка стану постраждалих в аваріях і катастрофах.

– Визначення (корекція) або підтвердження діагнозу складних хворих.

– Визначення методів діагностики і тактики лікування в рідкісних, важких або нетипових протікань захворювання.

– Відсутність необхідного фахівця або нестача клінічного досвіду для діагностики та лікування захворювання.

– Необхідність виконання нового або рідкісного виду хірургічного втручання.

– Попереднє уточнення діагнозу, методу спеціалізованого лікування, визначення медичного закладу для невідкладного та планового лікування пацієнта, догоспітальному рішенню (погодження) про місце і терміни майбутнього лікування.

– Визначення методів профілактики (реабілітації) на різних етапах надання допомоги населенню та пацієнтам.

– Сумніви пацієнта в правильності поставленого діагнозу або методу лікування.

– Зниження економіко-фінансових витрат на діагностику і лікування пацієнта без шкоди для їх якості та ефективності.

– Географічна віддаленість окремих фахівців, яких необхідно відвідати пацієнтові в ході обстеження.

– Надання медичної допомоги мешканцям важкодоступних населених пунктів.

– Пошук альтернативних шляхів вирішення клінічної задачі.

– Отримання додаткових знань та навичок з  представленої клінічної проблеми.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ  КОНСУЛЬТАЦІЙ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Порядок встановлює правила організації телемедичних консультацій при наданні медичної допомоги із застосуванням телемедичних технологій на території Одеської області.
  2. Цей Порядок рекомендований для застосування медичними організаціями, які використовують системи телемедичних консультацій МОЗ України, або системи телемедичних консультацій державних установ охорони здоров’я, що спеціалізуються на окремих нозологіях.
  3. Цей Порядок встановлює правила організації телемедичних консультацій між медичними працівниками першого і другого рівнів надання медичної допомоги (лікарі, фельдшери) і лікарями консультантами обласних закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), де створені телемедичні точки.
  4. Цей Порядок не розглядає питання фінансового забезпечення організації на проведення телемедичних консультацій.
  5. 5. У цьому порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Медична послуга – медичне втручання або комплекс медичних втручань, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування захворювань, медичну реабілітацію та мають самостійне закінчене значення.

Медичне втручання – виконуються медичним працівником по відношенню до пацієнта, що зачіпають фізичний або психічний стан людини і мають профілактичну, дослідницьку, діагностичну, лікувальну, реабілітаційну спрямованість медичних обстежень та (або) медичних маніпуляцій, а також штучне переривання вагітності.

Лікар-консультант – фахівець, який має спеціалізовану медичну освіту відповідного профілю і кваліфікацію, який надає на постійній чи тимчасовій основі консультативні медичні послуги відповідно до профілю своєї спеціалізації.

Консиліум лікарів – нарада кількох лікарів однієї або декількох спеціальностей, яка необхідна для встановлення стану здоров’я пацієнта, діагнозу, визначення прогнозу, тактики медичного обстеження та лікування, доцільність направлення до спеціалізованого відділення медичної організації або іншу медичну організацію і вирішення інших питань у випадках, передбачених цим Порядком. Консиліум лікарів скликається з ініціативи лікуючого лікаря в медичній організації або поза медичної організації.

Телемедична система – сукупність методичного, організаційного, нормативного та правового забезпечення для надання дистанційної медичної послуги, а також інформаційно-технологічних і технічних засобів, що застосовуються з урахуванням галузевих стандартів і регламентів, що використовують єдину систему нормативно-довідкової інформації і розвиваються в рамках єдиної інформаційно – технологічної політики.

Телемедицина – комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями та відеоконференції;

Телемедична мережа – форма організації надання медичної допомоги населенню із застосуванням телемедицини;

Телемедична послуга – дистанційна медична послуга з використанням телемедичного устаткування і засобів зв’язку.

Телемедична консультація – консультація медичного працівника або наради медичних працівників, яка спрямована на профілактику, діагностику та лікування захворювань, медичну реабілітацію, що мають самостійне закінчене значення і проводяться з використанням телемедичного устаткування.

Телемедичне обладнання – телекомунікаційні, комп’ютерні, інформаційні засоби, оргтехніка, канали зв’язку, спеціальне програмне забезпечення для надання телемедичних послуг, що дозволяють в цифровому вигляді збирати, зберігати, обробляти, передавати, відображати медичні діагностичні дані, дистанційно керувати медичним обладнанням, а також забезпечувати дистанційний обмін інформацією між медичними працівниками або медичним працівником і пацієнтом.

Телеметрія – сукупність технологій, що дають змогу проводити дистанційне вимірювання, збір і передачу інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта.

Дистанційна медична послуга – медична послуга, що надається медичним працівником іншому медичному працівнику або пацієнту в умовах, коли спеціалісти віддалені один від одного і не перебувають в межах однієї медичної організації.

Дистанційний консиліум лікарів (телемедична консультація) – консиліум лікарів, що знаходяться поза межами однієї медичної організації, проводиться із застосуванням телемедичного устаткування і засобів зв’язку.

Телемедичний консультативний кабінет (ТКК) – структурний підрозділ закладу охорони здоров’я, оснащений телемедичним обладнанням і засобами зв’язку, що має підготовлений медичний і технічний персонал для надання телемедичних послуг.

Телемедичний консультативний пункт (ТКП) – підрозділ центру первинної екстреної медично-санітарної допомоги – точка доступу сімейного лікаря чи фельдшерсько-амбулаторний пункт, оснащений телемедичним обладнанням і засобами зв’язку, що має підготовлений персонал для отримання  телемедичних послуг.

Мобільний телемедичний консультативний пункт (МТКП) – бригада екстреного реагування, невідкладної медичної допомоги, виїзні медичні консультативні бригади, оснащені мобільним телемедичним обладнанням і засобами зв’язку, які мають підготовку для надання телемедичних послуг.

Обласний  телемедичний консультативний центр (ТМЦ) – обласний телемедичний центр, медична організація або підрозділ медичної організації, що виконує організаційно-методичну та технічну діяльність з підтримки працездатності та взаємодії телемедичних консультативних пунктів і консультативних кабінетів телемедичної системи регіонального рівня. Забезпечує організаційно-методичну та програмно-технічну діяльність по інтеграції регіональних телемедичних інформаційних систем в єдину інформаційну телемедичну мережу. Виконує функції налаштування, адміністрування та підтримки працездатності програмного забезпечення та баз даних телемедичної системи відповідного рівня.

Інженер телемедичної системи – співробітник ТМЦ, що виконує функції налаштування, адміністрування і підтримки працездатності технічних засобів і каналів зв’язку телемедичної системи відповідного рівня.

Диспетчер-оператор телемедичного центру (кабінету, пункту) – працівник, що виконує функції підготовки, контролю телемедичних запитів, управління їх проходженням, планування сеансів відеоконференцзв’язку в даній медичної організації. Для невеликих (по об’єму надання телемедичних послуг кабінетів (пунктів)) ТКК і ТКП допускається суміщення функцій диспетчера і лікаря в одній особі.

Оператор-диспетчер телемедичного кабінету (пункту) – співробітник медичної організації, що виконує функції контролю і управління технічними засобами, системами зв’язку і організацією відеоконференцзв’язку в даній медичної організації.

Екстрена телемедична консультація – телемедична консультація, яка надається при раптових гострих захворюваннях, станах, загостренні хронічних захворювань, що становлять загрозу життю пацієнта.

Невідкладна телемедична консультація – телемедична консультація, яка надається при раптових гострих захворюваннях, станах, загостренні хронічних захворювань без явних ознак загрози життю пацієнта.

Планова телемедична консультація – телемедична консультація, яка надається при захворюваннях і станах, що не супроводжуються загрозою життю пацієнта, які не потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги,  відстрочка надання якої на певний час не спричинить погіршення стану пацієнта, загрозу його життю та здоров’ю.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених «Основами законодавства України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я».