У структурі апаратного забезпечення телемедичної системи можна виділити 4 основних складових:

 1. інфраструктура передачі мультимедійної інформації;
 2. комп`ютерне обладнанная загального профілю;
 3. спеціализоване комп`ютерне обладнанная;
 4. спеціалізоване медичне обладнанная.

Канал передачі інформації в середовищі телемедицини представлені лініями оптоволоконного зв’язку з технологією «останньої милі» (ADSL) на вході до терміналів мережі. Устаткування і канали забезпечують передачу різнорідної інформації – алфавітно-цифрової та графічної, відео та аудіо потоків, а також цифрових і аналогових сигналів, що знімаються з датчиків, і переданих на органи управління діагностичної та лікувальної апаратури.

Кінцеве обладнання проводить перетворення і узгодження сигналів, їх перекодування з одного формату в інший, а також здійснює їх компресію / декомпресію. Для відео-конференц зв’язку використовуються IP протоколи. Незважаючи на принципову можливість формування порталу при застосуванні системи відео-конференц зв’язку в режимі консиліуму, в мережі використовується стаціонарний сервер, розташований на базі ТМ центру ООКБ. На цьому ж сервері розташовуються додатки надання сервісів і архівації, ведеться розклад консультацій та сервісів дистанційного навчання і тестування. Служби архівації забезпечують довгострокове зберігання великих обсягів інформації, їх каталогізацію і пошук.

Комп’ютерне обладнання загального профілю використовується для організації робочих місць лікаря – консультанта і лікаря, пультів централізованого моніторингу, а також для обладнання конференц-залу на базі ООКБ. Крім комп’ютерів, до складу устаткування входить різне периферійне устаткування – кодеки відеокоференцій, відеокамери, аудіосистеми, різні дигітайзери і принтери.

Спеціалізоване комп’ютерне обладнання представлено спеціалізованими телеметричним пристроями, а також пристроями сполучення комп’ютерного та спеціалізованого медичного обладнання. Діагностичне, лікувальне і реабілітаційне обладнання може підключатися до ТМС безпосередньо і через пристрої сполучення. При неможливості або недоцільності такого підключення інформація з такого обладнання може перетворюватися в цифрову форму з використанням сканерів, або вводиться з клавіатури.

Універсальним для ТМ мережі є можливість застосування УЗ апарату і цифрового електрокардіографа. Крім того, передбачена можливість комутації та передачі ендоскопічного зображення з усіх терміналів телемедичної мережі регіону.

Захист даних забезпечується VPN – технології формування мережі, що працює автономно в межах регіону, а також системою ключів і паролів при роботі через зовнішній шлюз і абонентами, які мають можливість підключення через Інтернет. Для верифікації електронних документів використовується електронний підпис.

Захищеність телемедичної мережі слід забезпечити структурою дублюючих каналів і структурою інтелектуальних комутаторів, а також заходами по створенню архівного зберігання інформації. Також необхідно провести оснащеність лікарень відповідним обладнанням для проведення телемедичної консультації передбачено програмою формування мережі, яка включає в обов’язковому порядку персональні комп’ютери, УЗ апарати, портативні діагностичні пристрої, цифрові кардіографи, цифрові відеокамери і сканери.

Технічне обладнання системи телемедицини для фельдшерів і сімейних лікарів передбачає:

 • портативного кейса, який має медичний діагностичний інструментарій;
 • цифровий кардіограф;
 • цифровий спірограф;
 • цифрову эндоскопічну камеру;
 • градусник;
 • тонометр;
 • планшет чи ноутбук – для збору і формування інформації для запиту теле-консультування.

Телемедичний консультативний кабінет на базі ЦРЛ передбачає:

 • комп’ютерне обладнання для відео-конференц зв’язку;
 • цифровий рентген аппарат;
 • ультразвуковий прилад;

Телемедичний консультативний центр на базі обласної установи передбачає:

 • сервера рентген – зображеньта ультразвукових досліджень;
 • сервера зберігання і збору первинної статистичної інформації та показників з кардіографа, спірометру і ін.;
 • відео-конференц сервера;
 • сервера медичної інформаційної системи;
 • автоматизованого робочого місця для адміністрування мережі і проведення консультування в режимі реального часу.

Структурна схема апаратного рішення для збору діагностичних показників на базі технічних засобів телемедичної консультації (рис. 5):

Telemed Net Tech