Що таке телемедицинаТелемедицина – це метод надання послуг з медичного обслуговування пацієнтів, які перебувають в важкодоступних і територіально віддалених від організацій охорони здоров’я регіонах. Телемедицина реалізована на основі розробки і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета телемедицини – надання будь-якій людині, незалежно від її місцезнаходження, медичної допомоги в необхідному обсязі й в актуальний термін.

Предмет телемедицини – обмін за допомогою телекомунікацій і комп’ютерних технологій всіма видами медичної інформації між віддаленими пунктами. При цьому даний процес обміну характеризується видом переданої інформації й способом її передачі.

Функції телемедицини – клінічні, організаційно-адміністративні, превентивні, навчальні, наукові.

Основні напрямки телемедицини:

 • Телемедичні консультації;
 • Телеосвіта (всілякі матеріали, включаючи лекції на сайтах навчальних закладів та інших в інтернеті, проведення наукових конференцій з трансляцією через Інтернет та ін.)
 • Дистанційні медичні маніпуляції за допомогою медичних маніпуляторів і роботів.

Принципи побудови консультативної телемедицини

Ієрархічна структура телемедицини: ФАП –> сімейний лікар –> телемедичні кабінети в районі –> обласний центр телемедицини  (мал. 1)

Consulting

Започаткування телемедицини

В 2017 році в Україні було започатковане реформування галузі охорони здоров’я з метою впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров’я України.

Завдяки реформуванню має бути розроблена структурно-організаційна та функціональна перебудова системи медичного обслуговування для підвищення рівня доступності та якості медичної допомоги населенню, впровадження нових підходів щодо організації медичної праці та фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

Телемедицина та реформування медицини

Згідно стратегії реформування, надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров’я, а також лікарі загальної практики  (сімейні лікарі), які проводять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров’я у цивільно-правових відносинах.

До складу центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги можуть входити такі структурні (чи відокремлені) підрозділи: фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети.

Реалізація державної політики, яка спрямована на вдосконалення спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги населенню України, також передбачає активне впровадження в діяльність організацій охорони здоров’я сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

На сьогоднішній день поступово впроваджується новий напрямок автоматизації охорони здоров’я – телемедицина. Одним з першорядних завдань роботи телемедицини є використання інформаційних та комунікаційних технологій з метою забезпечення постійного та стабільного доступу до медичної інформації.

 

Що таке телемедицина?

Телемедицина – це метод надання послуг з медичного обслуговування пацієнтів, які перебувають в важкодоступних і територіально віддалених від організацій охорони здоров’я регіонах. Телемедицина реалізується на основі активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в систему.

Саме телемедицина є компонентом електронної системи охорони здоров’я eHealth

 

В даний час розпочинається встановлення та налаштування телемедичної системи, а саме уніфікація електронного консультування пацієнтів. Саме телемедична консультація забезпечить обмін інформацією про пацієнта між лікарями для встановлення або уточнення діагнозу, вибору тактики лікування, отримання кваліфікованого висновку за результатами інструментального, лабораторного, функціонального та інших методів дослідження.

 

Основні переваги використання телекомунікаційних технологій:

 • Дистанційний контроль хронічних захворювань – скорочує період госпіталізації.
 • Ефективне використання телемедичних технологій веде до загального скорочення часу очікування черги в системах медичного обслуговування.
 • Інформаційно-комунікаційні технології дають пацієнтам можливість обмінюватися інформацією про свій особистий досвід і надають їм право голосу в системі медичного обслуговування.
 • Інформаційно-комунікаційні технології роблять доступним отримання медичної інформації та освіти для різних громадських одиниць, в тому числі шкіл, в домашніх умовах і лікувальних центрах, а також перш позбавлених сприятливих умов і необхідних послуг груп населення в містах і сільських районах.
 • Громадські групи можуть використовувати інформаційні та комунікаційні технології, мережі самодопомоги, а також медичну освіту для залучення людей до участі в зміцненні свого власного здоров’я.
 • Доступність різноманітних видів зв’язку (візуальної, текстової, звукової, графічної) може надати допомогу в подоланні бар’єрів, пов’язаних з безграмотністю, оскільки дає користувачу можливість вибирати бажаний вид зв’язку для отримання та надання інформації.
 • Більша кількість людей можуть отримати діагноз і пройти лікування в місцевих клініках і лікарнях навіть при відсутності в них обладнання, яким оснащені міські консультативні лікарні. Вперше з’явилася технічна можливість охоплення медичним обслуговуванням всього населення.
 • Телекомунікації можуть надати користь у наданні медичної освіти, інформації та лікування групам населення важкодоступних сільських і віддалених районів. Медичним фахівцям більше не потрібно пов’язувати свою діяльність з географічними кордонами і відстанями.
 • З’являється можливість навчання та підвищення кваліфікації медичних фахівців, які в іншому випадку виявляються позбавленими такої можливості внаслідок знаходження в сільських районах. Створюються умови для обміну знаннями і досвідом.
 • Обмежені ресурси, до них відносяться фахівці і дороге устаткування, можуть бути однаково доступні більшій кількості пацієнтів.
 • Пацієнти, які проживають в віддалених районах, отримають доступ до міжнародних центрів з висококласними фахівцями в різних дисциплінах. Будь-яка людина зможе отримати медичний висновок на вимогу.
 • Телемедицина може сприяти вдосконаленню послуг, що надаються органами охорони здоров’я, включаючи інформаційний контроль і спостереження за ходом лікування захворювання.
 • Телемедицина дозволяє підвищити якість лікування завдяки застосуванню передових методів, що підвищують ефективність консультацій і додаткових висновків, а також якість проведення лікувального курсу.
 • Може бути досягнута економія витрат шляхом зниження витрат на транспортування пацієнтів і поїздки медичних фахівців, а також надання допомоги на дому пацієнтам, які в іншому випадку повинні бути госпіталізовані.
 • Фахівці можуть надавати підтримку мобільним медичним бригадам під час проведення робіт з ліквідації наслідків катастроф і в надзвичайних ситуаціях, у випадках аварій на морських і повітряних судах, або при проведенні амбулаторного лікування.
 • Телемедичні технології підвищують рівень загального керівництва в сфері медичного обслуговування. Завдяки їм поліпшується доступ до трудових ресурсів і знижуються витрати на підготовку місцевих медичних фахівців.
 • Телемедицина спрощує процес колегіальної допомоги медичному персоналу, що працює у віддалених і важкодоступних районах, сприяє посиленню почуття задоволеності роботою.

 

Особливості реалізації телемедичної мережі в Одеській області

Одеська область – найбільший регіон в Україні, розташований на півдні країни, і має протяжність 600 км. Варто зауважити, що відстань від обласного лікувального центру в Одесі до самої районної лікарні – 320 км. Кількість населених пунктів в Одеській області – 1188, при населенні 2 млн. 385 тис. чоловік. З них 1 млн. 341 тис. – мешканці міст, і сільські жителі – 1043 млн. чоловік.

На малюнку представлено відстань від Одеси до Центральних районних лікарень (мал. 2)

Odessa
Мал. 2. Карта Одеської Області

Мережа телемедицини об’єднує всі районні центральні лікарні Одеського регіону, сімейних лікарів та фельдшерські пункти, а також обласні заклади охорони здоров’я, департамент охорони здоров’я Одеської області.

За допомогою сучасних засобів діагностики та телекомунікаційного зв’язку, лікар може проконсультувати пацієнта в будь-якому куточку Одеської області і призначити правильне лікування.

А головне – не потрібно їхати за сотні кілометрів в район до обласного центру до профільного фахівця, втрачаючи при цьому дорогоцінний час.

Однією з цілей проекту є оснащення системи телемедицини сучасним обладнанням для роботи на регіональному і міжнародному рівні

На сьогоднішній день в Одеській області реалізовано перший етап створення телемедичної мережі. Об’єднані Окнянська ЦРЛ, прилеглі фельдшерсько-амбулаторні пункти і точки сімейних лікарів з обласною клінічною лікарнею.

Розгорнуто сервер-відео консультування, до якого підключені обласний центр телемедицини на базі КУ “Одеська обласна клінічна лікарня” та медичні установи першого і другого рівнів Окнянского району Одеської області (рис. 3).

Також кожному сімейному лікарю і фельдшеру придбано портативний кейс з набором інструментів для діагностики пацієнтів і функцією передачі цієї інформації.

Створено хмарний простір, на якому зберігаються рентгенологічні зображення, кардіологічні дослідження і первинна облікова документація. При цьому відпрацьована технологія передачі і віддаленого консультування електрокардіограм (телеЕКГ).

 

Телемедицина дозволяє проводити дистанційне консультування

Перший етап створення телемедичної мережі Одеса - Окни
Мал. 3. Перший етап створення телемедичної мережі Одеса – Окни

В рамках даної системи з’являється можливість дистанційного консультування організацій охорони здоров’я районного рівня у провідних фахівців з рентгенологічним, ультразвуковим і цитологічним дослідженням, а також вирішення комплексних питань по постановці діагнозу пацієнтам в складних випадках.

Нове технологічне телекомунікаційне обладнання передає не тільки аудіо- та візуальний ряд, а й результати різних медичних обстежень: кардіограму, флюорографію, рентген зображення, ультразвукове дослідження.

У багатьох випадках це може замінити диспансеризацію. А в критичних ситуаціях – фахівці обласної клінічної лікарні можуть порадити колегам з районів алгоритм дій.

Тоді ж буде вирішуватися, що для пацієнта краще – лікуватися після наданої консультації в районі, викликати до нього спеціалізовану бригаду або госпіталізувати до обласного центру.

 

Телемедицина дозволяє об`єднати усі рівні медичної допомоги

Перспектива розвитку телемедичної системи в майбутньому заснована на підключені всіх організацій охорони здоров’я районного рівня (ЦРЛ), сімейних лікарів, ФАПів до інформаційної телемедичної мережі. Створення сегменту локальної мережі в ЗОЗ, які об’єднають  фельдшерів, сімейних лікарів, автоматизовані робочі місця фахівців-діагностів та телемедичні кабінети в організаціях охорони здоров’я районного, обласного і республіканського рівня. На досвіді впровадження телемедичних технологій в Окнянський район систему можливо продублювати на всі інші райони області.

Однією з цілей проекту являється оснащення системи телемедицини сучасним обладнанням для роботи на регіональному і міжнародному рівнях.

В рамках даної системи з’являється можливість дистанційного консультування організацій охорони здоров’я районного рівня  провідними фахівцями  за результатами рентгенологічних, ультразвукових і цитологічних досліджень, а також вирішення комплексних питань з постановки діагнозу пацієнтам в складних випадках.

 

На досвіді впровадження телемедичних технологій в Окнянський район, систему можливо продублювати на всі інші райони області

 

Телемедична консультативна інформація включає текстові, графічні дані, аудіо-, відео-, фотоматеріали,  візуальні додатки.

Розрізняють кілька видів телеконсультацій:

 • а) в режимі реального часу (Синхронна, діалогова, on-line, відеоконференція);
 • б) відстрочена (Асинхронна, off-line);
 • в) комбінована.

Під час он-лайн телеконсультації обмін медичною інформацією здійснюється за допомогою засобів відеоконференцзв’язку в режимі реального часу. Позивний момент є оперативність, можливість швидко отримати додаткову інформацію або уточнити її в діалоговому режимі.

При офф-лайн телеконсультації медична інформація про пацієнта (текстові, графічні, візуальні додатки, наприклад, електрокардіограма, ультразвукове зображення, оцифрована рентгенограма і ін.) пересилається консультанту у вигляді електронних файлів різних форматів на сервер.

Через певний проміжок часу, необхідний для ознайомлення з інформацією і прийняття відповідного  рішення (уточнення діагнозу, вибір тактики лікування), телеконсультант висилає медичний висновок назад лікареві. Переваги оффлайн телеконсультації – відносно невелика вартість послуги, технічна доступність для широкої мережі закладів охорони здоров’я. основний недолік відстроченої телемедичної консультації – наявність інтервалу часу різної тривалості між напрямком  інформації про пацієнта і отриманням висновку спеціаліста.

Запорукою успіху телемедицини є:

 • швидкість обміну інформацією;
 • цілодобове он-лайн підключення до мережі;
 • наявність технічного та медичного висококваліфікованого персоналу;
 • новітні комп’ютерні технології центрів, кабінетів та пунктів телемедицини.

В рамках системи телемедицини можливо організувати дистанційне навчання і підвищення кваліфікації, консультаційна підтримка в режимі реального часу при проведення оперативних втручань в операційних районних лікарнях.

Мета створення телемедичної мережі в Одеській області – об’єднати всі медичні установи єдиної корпоративної мережею (див. слайдер).

 • Схема телемедичного консультування в Одеській області

У структурі апаратного забезпечення телемедичної системи можливо виділити 4-и основні складові:

 • інфраструктура передачі мультимедійної інформації;
 • комп’ютерне обладнання загального профілю;
 • спеціалізоване комп’ютерне обладнання;
 • спеціалізоване медичне обладнання.

Канал передачі інформації у середовищі телемедицини представлений ​​лініями оптоволоконного зв’язку з технологією «останньої милі» (ADSL) на вході до терміналів мережі. Устаткування і канали забезпечують передачу різнорідної інформації – алфавітно-цифровової та графічної, відео- та аудіопотоків, а також цифрових і аналогових сигналів, що знімаються з датчиків та переданих на органи управління діагностичної та лікувальної апаратури.

Кінцеве обладнання виконує перетворення і узгодження сигналів, їх перекодування з одного формату в інший, а також здійснює їх компресію / декомпресію. Для відеоконференцзв’язку використовуються IP протоколи. Незважаючи на принципову можливість формування порталу при застосуванні системи відеоконференцзв’язку в режимі консиліуму, в мережі використовується стаціонарний сервер, розташований на базі ТМ центру ООКБ. На цьому ж сервері розташовуються додатки надання сервісів і архівації, ведеться розклад консультацій та сервісів дистанційного навчання і тестування. Служби архівації забезпечують довгострокове зберігання великих обсягів інформації, їх каталогізацію і пошук.

Комп’ютерне обладнання загального профілю використовується для організації робочих місць лікаря – консультанта пультів централізованого моніторингу, а також для обладнання конференц-залу на базі ООКБ. Крім комп’ютерів, до складу обладнання входять різні периферійні устаткування – кодеки відеокоференцій, відеокамери, аудіосистеми, різні дигітайзери та принтери.

Спеціалізоване комп’ютерне обладнання представлено спеціалізованими  телеметричними пристроями, а також пристроями сполучення комп’ютерного та спеціалізованого медичного обладнання. Діагностичне, лікувальне і реабілітаційне обладнання може підключатися до ТМС безпосередньо через пристрої сполучення. При неможливості, або недоцільності такого підключення, інформація з такого обладнання може перетворюватися в цифрову форму з використанням сканерів або вводитися з клавіатури.

Універсальним для ТМ-мережі є можливість застосування УЗ апарату і цифрового електрокардіографа. Крім того, передбачена можливість комутації та передачі ендоскопічного зображення з усіх терміналів телемедичної мережі регіону.

Захист даних забезпечується VPN – технологією формування мережі, що працює автономно в межах регіону, а також системою ключів і паролів при роботі через зовнішній шлюз і абонентами, які мають можливість підключення через мережу Інтернет. Для верифікації електронних документів використовується електронний підпис.

Захищеність телемедичної мережі слід забезпечити структурою дублюючих каналів і структурою інтелектуальних комутаторів, а також заходами по створенню архівного зберігання інформації.

Також необхідно забезпечити оснащення лікарень відповідним обладнанням для проведення телемедичного консультування, яке має працювати з програмою формування мережі, яка включає в обов’язковому порядку персональні комп’ютери, УЗ апарати, портативні діагностичні пристрої, цифрові кардіографи, цифрові відеокамери та сканери.

 Технічне обладнання системи телемедицини для  фельдшерів та сімейних лікарів передбачає наявність:

 • портативного кейсу, який має медичний діагностичний інструментарій:

а) цифровий кардіограф;

б) цифровий спірограф;

в) цифрова ендоскопічна камера;

г) градусник;

д) тонометр;

е) планшет або ноутбук – для збору та формування інформації для запиту телеконсультування.

Телемедичний консультативний кабінет на базі ЦРЛ передбачає наявність:

 • комп’ютерного обладнання для відеоконференцзв’язку;
 • цифрового рентген-апарату;
 • ультразвукового пристрою;

Телемедичний консультативний центр на базі обласного закладу передбачає наявність:

 • сервера рентген – зображень та ультразвукових досліджень;
 • сервера зберігання та збору первинної статистичної інформації та показників з кардіографу, спірографу  та ін..
 • відеоконференцсервера;
 • сервера медичної інформаційної системи;
 • автоматизованого робочого місця для адміністрування мережі та проведення консультування в режимі реального часу.

 

Етапи впровадження телемедичної системи

I етап

 • Розробка механізмів взаємодії між різними рівнями телемедичної системи. Розробка нормативних актів про порядок і умови користування телемедичної мережі, системи договірних відносин і принципів роботи зі споживачем, тарифів і пільг на послуги. Створення основ системи підготовки кадрів.
 • Розгортання пілотного проекту на базі ЗОЗ Окнянського району Одеської області.
 • Адаптація програмно-технічних рішень за результатами експериментальної експлуатації дослідної ділянки.
 • Розробка та доопрацювання системного і прикладного програмного забезпечення.
 • Розробка проектної та техніко-економічної документації на реалізацію окремих комплексів заходів програми, формування інвестиційної документації, розробка пропозицій щодо реалізації механізмів вкладення коштів і розвитку телемедичної мережі.

II етап

 • Підключення до мережі інтернет до 15 суб’єктів центральних районних лікарень та пунктів.
 • Провести аналіз мобільного або супутникового покриття на території Одеської області для організації телемедичної мережі в ФАП та для сімейних лікарів.
 • Організаційне формування та програмно-технічне оснащення районних телемедичних кабінетів та пунктів. В першу чергу провести оснащення в обсязі до 15 суб’єктів.
 • Провести встановлення та запуск програмно-технічних засобів за заявками районних лікарень, які мають технічну можливість.
 • Формування телемедичної інфраструктури на базі пілотного проекту, її програмно-технічне оснащення та початок експлуатації.

III етап

 • Заключний етап підключення до телемедичної системи інших центральних районних лікарень. Організаційне, технологічне і технічне забезпечення системи. Формування системи телемедичних послуг на первинному, вторинному та третинному рівні.
 • Розробка заходів по інтеграції Одеської телемедичної системи в світову телемедичну інфраструктуру.
 • Підготовка та удосконалення персоналу телемедичної системи. Створення мережі міжрегіональних навчальних центрів, введення курсів телемедицини в вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
 • Вихід експлуатації системи телемедицини  на проектну потужність
 • Кількісний і якісний розвиток системи

Телемидична мережа Одеської області

Регламент підключення до телемедичної системи

Правила підключення ТКК та ТКП або користувачів системи телемедицини :

 1. Заклади охорони здоров’я, пункти медичної допомоги, точки сімейного лікаря проходять процес підключення до захищеної телемедичної мережі Одеської області або до всесвітньої мережі інтернет зі швидкістю від 2 mb/s;
 2. Після чого до штатного розкладу ЗОЗ вноситься або призначається відповідальна особа за роботу ТКК/ТКП/МТКП з телемедичної системою.
 3. Проводиться технічне забезпечення згідно ДОДАТКУ «Рекомендований табель устаткування»;
 4. Для роботи в обласній телемедичної системі Одеської області медичні-організації, головні лікарі, завідувачі відділеннями, лікарі, лікарі- консультанти, диспетчери і оператори ТМЦ, ТКК та ТКП повинні бути зареєстровані на центральному сервері обласного закладу ТМЦ. Для первинної реєстрації керівники медичних організацій повинні підготувати і направити начальнику ТМЦ заповнені в електронній формі бланки реєстраційних форм.
 5. Відповідальний інженер обласного телемедичного центру привласнює медичним організаціям та всім користувачам системи умовні коди, логіни, паролі та повідомляє їх у письмовій формі головним лікарям/відповідальним особам відповідних медичних організацій, які доводять їх до користувачів системи. Логіни і паролі є конфіденційною інформацією і повинні зберігатися в захищеному від несанкціонованого доступу місці. При зміні складу користувачів системи додатковий запит медичної організації на реєстрацію необхідно переслати адміністратору обласного ТМЦ.
 6. Обласний телемедичний центр проводить навчання користувачів системи телемедицини та доводить до відома персональну відповідальність кожного.
 7. Проводиться встановлення в ТКК/ТКП/МТКП програмного-забезпечення синхронізація з сервером, налаштування, тестування системи .
 8. Запровадження в дію телемедичного консультування в роботу закладу охорони здоров’я Одеської області. (Етапи впровадження представленні на малюнку нижче).

Етапи впровадження системи телемедицини в лікувальний заклад

Стандарти відеозв’язку у системі телемедицини

Для організації сеансів консультування в телемедичної системі Одеської  області можуть використовуватися будь-які технічні та програмно-технічні рішення, що базуються на стандартах H.323 (аудіокодеки: G.711, G.722, G.723, G.728, G.729, видеокодеки: H.261, H.263, H.263 +, H.264, рекомендації ITU-T: H.225.0, H.245, H.332, T.120, комунікаційний інтерфейс TCP / IP), а також на відкритому протоколі передачі даних SIP.

Для терміналів телемедицини, що використовують SIP-протокол, сервер реєстрації знаходиться в обласному центру телемедицини. У зв’язку з тим, що кожен виробник SIP пристроїв дотримується тільки того набору рекомендацій (RFC), який вважає необхідним, сумісним фактично є тільки базовий виклик. В силу цього при підключенні відеотермінального обладнання до телемедичної мережі необхідно виконати тестування на сумісність.

Відеоконференцзв’язок в Одеської області  організовується по відкритих каналах зв’язку, для забезпечення широкої доступності до системи з будь-яких точок Одеської області, незалежно від наявності у них захищених каналів зв’язку.

Телемедицина Одеської області не використовує системи відеоконференцзв’язку типу Skype чи Microsoft Lync в зв’язку з тим, що сервера комутації знаходяться за межами України  і не гарантують захист від прослуховування трафіку.

Перспективи розвитку

 1. Розробка перспективних планів розвитку телемедичної мережі, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю телемедичних відділів та пунктів у різних напрямках телемедицини (телеконсультації, теленавчання, застосування телемедицини для вирішення управлінських завдань тощо).
 2. Розробка телемедичних програм, впровадження новітніх технологій в установи охорони здоров’я, координація та забезпечення взаємодії з різними установами та структурами в області розвитку телемедицини.
 3. Участь у підготовці, підвищенні рівня переддипломної, післядипломної медичної освіти та подальшого підвищення кваліфікації медичних працівників, запровадження телеосвіти незалежно від місця трудової діяльності спеціалістів в ЛПУ області. Організація системи підготовки медичних працівників, медичних працівників за курсом телемедицини, проведення дистанційного навчання з метою забезпечення безперервного підвищення кваліфікації та професійного росту лікарів, медичних сестер, тиражування наукового досвіду провідних медичних спеціалістів, проведення наукових досліджень, тематичних та науково-практичних конференцій в області телемедицини, ИКТ.
 4. Розробка нормативно-правових та методичних матеріалів, організаційних заходів для впровадження, функціонування, розвитку, модернізації телемедичної мережі системи охорони здоров’я МОЗ.
 5. Проведення телемедичних відеоконференцій з провідними науковими та освітніми медичними установами, органами державного управління охороною здоров’я для дистанційного обговорення проблем територіального санітарного захисту для оперативного аналізу ситуації та прийняття адміністративно-управлінських рішень.
 6. Вивчення та інтеграція передового вітчизняного та закордонного досвіду, застосування телемедичних технологій у охороні здоров’я, розробка проектів, програм розвитку телемедицини, нормативних документів телемедицини (закази, постанови, розпорядження), підготовка звітів за телемедичними програмами.
 7. Розповсюдження через інформаційно-телекомунікаційні системи навчально-методичних мультимедійних матеріалів та навчальних програм, організація систем навчальних відеоконференцій, трансляція лекційних курсів.
 8. Організація банку даних (реєстрів) консультантів та консультаційних організацій, а також спеціалістів залучених до системи телемедицини, проведення аналізу медичної та економічної ефективності використання телемедицини.
 9. Розвиток веб-технологій, технічне модернізація телемедичної мережі ЛПУ області та інших зацікавлених організацій.

Підсумки:

В Одеській області виконані необхідні підготовчі роботи щодо впровадження консультативної телемедичної системи в сільську місцевість. В пілотній зоні на базі обласної клінічної лікарні, Окнянської центральної районної лікарні, сімейних лікарів, ФАП реалізовано модель роботи телемедичного консультування.

Наступним кроком є впровадження та розвиток консультативної телемедичної системи в всі інші райони області.

Наступним пріоритетним кроком розвитку є організація  консультування зі всіх напрямків медичної допомоги. Впровадження консультування згідно рентген-зображень, зображень томографії, зображень мамографії,  лабораторним аналізам. Також принциповим є підключення до мережі Інтернет та системи телемедицини найвіддаленіших регіонів області, перш за все це: Ренійські ЗОЗ, Балтські ЗОЗ, Кодимські ЗОЗ, Болградські ЗОЗ.

Створити КУ «Одеський обласний телемедичний центр», де буде розгорнуто сервер мережі з необхідним захистом,  кабінет телекомунікаційної медицини для консультування, встановлено швидкісний доступ до мережі, пристрої мультимедії, що дасть  можливість проводити відеоконсультації хворих в режимі реального часу в будь-якому лікувальному закладі області при наявності в ньому необхідного обладнання.

В Одеській  обласній клінічній лікарні необхідно  організувати  два телемедичних кабінету: спеціалізований у приймальному відділені у рамках проекту «Здоров’я» та в консультативній поліклініці. Віддалені консультації пацієнтів ведуть фахівці як обласної консультативної поліклініки, так і обласної лікарні згідно з графіком прийому.

Створити портал медичних працівників області для обміну медичною інформацією, обговорення та обміну досвідом, зберігання контактних даних, обговорення розвитку охорони здоров’я в цілому та комплексної допомоги пацієнтам. Також пріоритетним напрямком розвитку мережі є створення інформаційних сторінок (сайтів) для ЗОЗ.

Розробити та встановити уніфіковане програмне забезпечення для проведення навчання персоналу ЗОЗ. Удосконалити програмне забезпечення для відеоконсультування в режимі реального часу.

————————————————————————————————————————————————————————

Інші розділи з основними положеннями Телемедицини: