1. Інженерні системи

  Для роботи будь-якої інформаційної системи потрібна кабельна мережа, яка об’єднує комп’ютери, телефони і периферійне устаткування. Побудова кабельної мережі, дозволить співробітникам отримати доступ до всіх інформаційних ресурсів підприємства. Інтегровані системи відеоспостереження та контролю доступу забезпечать відповідний рівень фізичного та інформаційного доступу в рамках інформаційної системи.

 2. Кабельні комп’ютерні мережі

  Кабельна комп’ютерна мережа – це сукупність кабелів, роз’ємів, панелей і розподільних пристроїв, компонентів інформаційної системи утворюють єдиний інформаційний простір. Побудова комп’ютерної мережі дозволить забезпечити спільне використання корпоративних ресурсів (інформаційних і обчислювальних) співробітниками підприємства.

 3. Телекомунікаційна інфраструктура

  Для побудови інформаційної системи підприємства потрібно розвинена телекомунікаційна інфраструктура, яка об’єднує кабельні, бездротові комп’ютерні мережі центральних офісів з регіональними філіями в єдиний інформаційний простір для передачі різної інформації.

Telemed Net

Бездротові комп’ютерні мережі

Сучасні бездротові мережі компаній реалізуються на основі Wi-Fi – бездротової технології передачі даних по радіоканалу. Використання Wi-Fi при побудові корпоративних комп’ютерних мереж дозволяє співробітникам придбати свободу переміщення в рамках офісного простору, залишаючись завжди підключеним до інформаційних і обчислювальних ресурсів підприємства та Інтернет.

Територіально розподілені комп’ютерні мережі компанії

Використання технології VPN (Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа) при побудові розподіленої мережі підприємства дозволяє об’єднати локальні обчислювальні мережі всіх територіально рознесених офісів і філій підприємства за допомогою захищеного з’єднання в єдину інформаційну структуру, забезпечує спільне використання корпоративних ресурсів (інформаційних і обчислювальних) і обмін інформацією.

Мережі зберігання даних

У міру розвитку інформаційної системи компанії виникає необхідність збільшення ресурсів зберігання, тому вимоги до систем, які контролюють мережі і системи зберігання і обробки даних високі.
Масштаби основних виробничих процесів, розміри підприємства, які використовуються платформи і програмне забезпечення, а також сучасне законодавство формують критерії вибору як самих систем зберігання, так і способів підключення або методів доставки інформації кінцевим споживачам.

Telemed Net

ІТ-інфраструктура

ІТ інфраструктура підприємства – це комплекс інформаційних систем, що складається з набору спеціалізованого програмного забезпечення, мережевих служб, служби каталогу, політик інформаційної безпеки, систем резервного копіювання та зберігання даних, засобів спам-захисту і т.д. У сукупності комплекс систем визначає доступність бізнес-додатків для співробітників підприємства і можливості зростання бізнесу.

Telemed Net Tech

Склад ІТ-інфраструктури:

 • служба каталогу;
 • мережеві служби;
 • файловий сервер;
 • сервер печаті;
 • електронна пошта;
 • захист від спаму;
 • антивирусний захист;
 • резервне копіювання информації;
 • оновлення версій програмного забезпечення;
 • безпечний доступ в Інтернет;
 • управління базами даних;
 • моніторинг та управління ;
 • зворотній зв`язок.

 

Служба каталогу

Служба каталогу дозволяє по ряду ознак впорядковувати інформацію про мережеві ресурси (загальні папки, сервери друку, принтери, користувачі і т.д.), що зберігається в єдиному місці, що забезпечує централізоване управління як самими ресурсами, так і інформацією про них, а також дозволяє контролювати їх використання. Таким чином служба каталогу вирішує завдання адміністрування ресурсів.
Зазвичай служба каталогів реалізується на основі комерційних продуктів Microsoft, на яких будується Active Directory.
Служба каталогів може бути реалізована на основі безкоштовної платформи Open Source.

 

Мережеві служби

Мережеві служби DHCP, DNS, WINS складають основу функціонування будь-якої комп’ютерної мережі підприємства, дозволяють налаштовувати мережеві взаємодії між комп’ютерами, терміналами і серверами.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

– стандарт, який спрощує управління мережами на базі TCP / IP. DHCP звільняє від необхідності налаштовувати комп’ютери для роботи в мережі вручну.

DNS (Domain Name System)

– служба імен Інтернет, яка використовується, щоб знаходити ресурси в мережі і звертатися до них.

WINS (Windows Internet Name Service)

– служба імен Windows, що забезпечує підтримку розподіленої бази даних для динамічної реєстрації та дозволу імен NetBIOS для комп’ютерів і груп, використовуваних в мережі.

 

Файловий сервер

Файловий сервер призначений для підтримки спільних папок і зберігання файлів ресурсів підприємства. Додавання ролі файл-сервера дозволить створити єдине логічно іменоване простір для безлічі загальних папок, розташованих на різних серверах, розмежувати права доступу користувачів, здійснювати пошук документів в різних форматах на різних мовах, налаштувати систему резервного копіювання.

 

Сервер печаті

Сервер друку використовується для надання доступу в приміщення користувачів до принтерів підприємства. Роль сервера друку дозволяє управляти принтерами через веб-оглядач, друкувати на URL-принтері, налаштовувати відмовостійкі кластери мережевого друку, а також публікувати принтери в службі каталогу (Active Directory), щоб користувачі могли шукати принтери в залежності від місця розташування, кольору і швидкості.

 

Електронна пошта

Електронна пошта – один з основних ІТ інструментів для ведення успішного бізнесу. Підприємствам самого різного масштабу і роду діяльності стає необхідно, щоб співробітники, що знаходяться вдома або у відрядженні, могли мати повний доступ до всієї вимагається службової інформації, в тому числі і через електронну пошту. Постійне збільшення обсягу ділової електронної кореспонденції підсилює вимоги до надійності і доступності поштових систем.

 

Захист від спаму

Система спам-захисту призначена для боротьби з небажаними електронними повідомленнями (спамом) і особливо актуальна для підприємств, що використовують у своїй роботі електронну пошту. Велика кількість спаму може привести до втрати важливої ​​кореспонденції. Часто спам містить віруси і шкідливі програми, які здатні зупинити роботу окремого співробітника або навіть цілого підприємства, приводячи до фінансових втрат. Використання системи спам-захисту дозволяє позбутися від небажаних наслідків.

 

Антивирусний захист

Проблема боротьби з вірусами і шкідливими програмами особливо актуальна для підприємств, що використовують у своїй роботі Інтернет і електронну пошту. Вірус може знищити важливу інформацію або зупинити роботу окремого співробітника або навіть цілого підрозділу на годинник, приводячи до фінансових втрат і втрати довіри з боку клієнтів і партнерів. Установка антивірусного захисту сприяє безпечній роботі і мінімізації ризиків потенційних загроз.

 

Резервне копіювання информації

Система резервного копіювання є службовою підсистемою, яка призначена для створення резервних копій і відновлення інформації, тому ще до початку експлуатації обчислювального комплексу необхідно спроектувати систему резервного копіювання, яка дозволить зберегти інформацію після апаратних і програмних збоїв, людських помилок, катастроф.

 

Оновлення версій програмного забезпечення

Для безвідмовної роботи програмного забезпечення необхідно встановлювати найостанніші оновлення. Для централізованого управління процесом оновлення програмного забезпечення необхідно використовувати спеціалізовані засоби.

 

Безпечний доступ в інтернет

Для захисту внутрішнього корпоративного середовища підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, що надходять через Інтернет, застосовується гібридна архітектура на основі проксі-сервера і брандмауера, глибока всебічна перевірка вмісту, деталізовані політики безпеки і розширені засоби оповіщення і спостереження, які дозволяють значно спростити та убезпечити доступ в інтернет.

 

Управління базами даних

Системи управління базами даних (СКБД) – комплекс програмних і апаратних засобів загального або спеціального призначення. СУБД призначена для занесення, зберігання, контролю цілісності інформації, централізованого управління та організації доступу до інформації різних користувачів підприємства.

 

Моніторинг та управління

Для забезпечення безперервної роботи ІТ-інфраструктури підприємства необхідна автоматизована система моніторингу та безперервний контроль працездатності ІТ систем. Оперативне виявлення та своєчасне усунення збоїв в ІТ інфраструктурі дозволяє запобігти збоям в роботі критичних для бізнесу ІТ систем.

 

Зворотній зв`язок

Сервіс реєстрації та управління інцидентами в сфері інформаційних технологій. Динний сервіс може входити до складу системи обліку та управління інформаційними ресурсами компанії.

Фахівці нашого центру можуть розробити, оформити проектну документацію і здійснити впровадження інформаційних систем будь-якого ступеня складності.