Відеоконференція – це комп’ютерна технологія, яка дозволяє людям бачити і чути один одного, обмінюватися даними і спільно їх обробляти в інтерактивному режимі

Для організації відеоконференції між двома точками необхідні:

  • термінал відеоконференцзв’язку в кожній з точок. Це може бути самостійний пристрій або комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням і, можливо, спеціальною платою.
  • відповідна мережа для з’єднання точок, зазвичай по IP або ISDN.

Video-Conference

Дослідження показали, що в разі, якщо співрозмовники не тільки чують, але і бачать один одного, стежать за жестикуляцією і мімікою співрозмовника, то ККД передачі інформації різко підвищується. Це дозволяє використовувати відеоконференцію для відповідальних нарад центрального офісу з філіями, для дистанційного навчання, телемедицини, в судовій системі, в військовій справі і т.д.

Для організації відеоконференції з повноцінною участю декількох сторін (більше двох) необхідна наявність спеціальних пристроїв для багатоточкових відеоконференцій. Їх зазвичай називають MCU (Multipoint Conference Unit).

В даний момент в медицину впроваджується все більше інноваційних рішень. Одним з них можна вважати відео-конференц зв’язок. За допомогою цих систем зараз виник новий напрям, яке отримало назву телемедицина. Найголовніше його достоїнство – це можливість надати висококваліфіковану медичну допомогу кращих фахівців з провідних медичних центрів країни.

Розвиток телемедицини є дуже важливим напрямком для нашої країни. Також великою гідністю телемедицини можна вважати те, що вона знімає питання ізольованості лікарів з віддалених невеликих населених пунктів. Завдяки їй лікарі можуть в процесі консультації отримувати нові знання, досвід, також вони можуть відвідувати відео-лекції, спостерігати за ходом операції досвідчених фахівців, перебуваючи в цей момент, за сотні і тисячі кілометрів.

 

На даний момент існує кілька напрямків телемедицини:

Телемедичні консультації

Такі консультації проводяться в режимі онлайн з використанням каналів зв’язку і відеоапаратури. Спілкування відбувається безпосередньо між фахівцем і лікуючим лікарем, при необхідності також присутній пацієнт. Такі консультації можуть проходити як між двома абонентами, так і між декількома.

Найбільшими плюсом відеоконференцій в медицині є екстреність і дешевизна. За деякими даними дистанційна відеоконсультацій приблизно в 20 разів дешевше поїздки пацієнта з Уралу до Москви, для Якутії і Забайкалля – в 40 разів (в разі необхідності супроводу пацієнта медичним працівником вартість поїздки подвоюється). Залежно від відстані між пунктами співвідношення цих витрат може становити до 50 разів на користь телемедицини.

Телемедичні системи дозволяють організувати діалог з лікарем-експертом (відеоконференцію) на будь-якій відстані і передати практично всю необхідну для кваліфікованого висновку медичну інформацію (виписки з історії хвороби, рентгенограми, комп’ютерні томограми, знімки УЗД і т.д.).

 

Проведення телемедичних лекцій, семінарів, конференцій

При використанні відеоконференцзв’язку у лекторів з’являється можливість передати не тільки теоретичні, а й практичні знання, а також читати лекцію одночасно для слухачів з різних регіонів. Телемедицина також дозволяє транслювати перебіг операції в режимі он-лайн. Дана технологія може використовуватися також з метою «теленаставнічества», коли більш досвідчений лікар може дистанційно контролювати дії свого менш досвідченого колеги в режимі реального часу.

 

Телемедичні системи динамічного нагляду

Дані системи використовуються для спостереження за пацієнтами, що страждають хронічними захворюваннями. Ці ж системи можуть застосовуватися на промислових об’єктах для контролю стану здоров’я працівників (наприклад, операторів на атомних електростанціях).

Багатообіцяючим напрямком розвитку дистанційного біомоніторингу є інтеграція датчиків в одяг, різні аксесуари, мобільні телефони.

 

Перспективи розвитку телемедицини

До перспективних напрямків телемедицини відносяться телехірургія і дистанційне обстеження.

Дистанційне обстеження

Істотним є активний вплив на організм пацієнта фахівця, який перебуває на відстані. Розвивається в даний час в двох напрямках: дистанційне керування медичної діагностичної апаратурою та дистанційне проведення лікувальних впливів, хірургічних операцій на основі використання дистанційно керованої робототехніки.

Безумовно, даний напрямок пред’являє найвищі вимоги до всіх елементів телемедичного комплексу, особливо до надійності і якості телекомунікацій. В даний час деякі варіанти дистанційного керування вже входять в практику.

Телехірургія

Такий напрям як телехірургія знаходиться в стадії експериментальних розробок. Передбачає використання телекерованих маніпуляторів і дистанційне керування ними безпосередньо при проведенні операцій (управління скальпелем, лазером і т.д.).

Найбільш відповідальна і складна з точки зору реалізації напрямок в даний час є суто експериментальної методикою, впровадження якої в практику вимагає виконання багатьох технологічних інновацій.